Om klubben

CK Haugaland er sykkelklubben for alle innbyggere på Haugalandet. Vi arrangerer treninger 6-10 ganger i uken i Haugesund, Karmøy, Tysvær og Vindafjord.

Noen av medlemmene våre er topptrente – men det er ingen forutsetning for å være med i klubben. De aller fleste av oss er med for å få hjelp til å trene, finne nye steder å sykle og for å støtte vår lokale sykkelklubb.

Medlemsfordeler

 • Rabattert CKH sykkeltøy
 • Rabatter hos vår sponsor Spinn Sykkelshop
 • Du er en del av et lærerikt sosialt felleskap
 • Mulighet til å løse helårslisens, slik at du kan spare engangslisensen på sykkelritt (Dette lønner seg om du sykler mer enn ca 3 ritt pr år.) 
 • Du kan bli med fellestransporter til sykkelritt andre steder.
 • Du får invitasjoner til foredrag, samlinger og til klubbkvelder 
 • Du kommer inn i et sykkelmiljø både på mosjons- og høyerenivå
 • Du får tilgang til å kjøpe klubbtøy (rabattert for barn og ungdom under 17 år)
 • Du får mulighet for å leie racersykler (barn og ungdom blir prioritert)
 • lån av CKH sine henger

Helårslisens

Lisens må man ha på alle ritt man deltar i. Du kan enten kjøpe engangslisens per ritt, eller helårslisens for hele året. Engangslisens koster fra kr 150,- til 250, per ritt. Helårslisensen gjelder også som ulykkesforsikring for hele året, både på ritt og når du trener. Helårslisens er på ca. kr 700,- litt forskjellig alt etter aldersklasser, og fra kr 50,- til 250,- om man er 16 år eller yngre. Mer info se: http://ckh.no/helarslisens-2014/

1

idrettslag

3

idrettsgrupper

3

lag/grupper

269

medlemmer

Landevei

Flere CKH`er sykler hele året. Nytt fra sykkelmiljøet er Dawn Patrol, og det har CKH også. 

Hver tirsdag kl 05:00 oppmøte Esso Karmsund, eller heng deg på underveis i løypa. Ca 35km. 

Avslutter med frokost på Hotel Amanda før jobb.

Terreng

TBA

BMX

TBA

Verdier

 • Åpen og inkluderende for alle
 • Nulltoleranse mot doping
 • Gode forbilder på sykkel
 • Dele erfaring og utvikle kompetanse

Visjon

 • Vi gjør det sammen!

CK Haugaland er en ren klubb

Målsettinger

Organisatorisk, sportslig og sosialt

 • Utvikle en klubb med klare ansvarslinjer og definerte oppgaver for styret, ledere, komiteer, trenere og medlemmer 1-3 år
 • Trygg økonomi som sikrer fornuftig drift
 • Gode treningstilbud for CKH medlemmer i hele regionen
 • Bygge opp en barne- og ungdomsavdeling 1-3 årr
 • Synliggjøring av aktivitetene i klubben
 • Gode og oppdaterte nettsider
 • Fordele arbeidsoppgaver i klubben
 • Regelmessige sosiale arrangementer
 • Delta i "Anti-doping Norge"
 • Jevnlig arrangement for aldersbestemte klasser