CKH har trening for barn og unge i Aksdal og i Skudeneshavn. Vi har som mål å kunne utvide treningstilbudet vårt, men for å gjøre det trenger vi engasjerte voksne flere steder på Haugalandet. I Aksdalsområdet er det to grupper, 5-9 år og 10-16 år:

Gruppen for 5-9åringer sykler hovedsaklig på skjermet område med grus, asfalt og ute i terrenget. Oppmøte er som oftest ved kirken i Aksdal. Teknisk trening gjør vi på en flerbruksbane og gressområdet rundt, der underlaget er mykt (tilsvarende en løpebane).
Det kreves at foresatte er med de første gangene for å trygge barnet på oss voksne som er med og for å se at barnet mestrer sykkelen de kommer med. Vi er avhengige av at vi til enhver tid er nok voksne med på treningene. Dette har så langt ikke vært noe problem og vi håper og tror at alle ser fordelen og gleden i å være med ungene på en liten sykkeltur ;). Yngre er også hjertelig velkommen, men da må en voksen følge.
For tiden deles gruppen opp i to, der de første starter kl 17:00 og gruppe to kl 18:00. Varighet 1 time

Kontakt: Rasmus Hauge tlf: 97719187
Facebookside: https://www.facebook.com/groups/261610574264714/

Gruppen for 10-16-åringer sykler nå for tiden kun i terreng og har base i Aksdalsområdet, men vi har oppmøte på ulike steder på Haugalandet. Treningen foregår stort sett på skjermede områder.

Kontakt: Steven Grindhaug tlf: 41556630
Facebookside: https://www.facebook.com/groups/791948717618612/

I Skudeneshavn har vi en barnegruppe for barn i alderen 6-10 år som sykler på lørdager kl 15. Dette er trening som passer alle, nivå tilpasses til de som møter.

Kontakt Frode Naley, tlf 405 52 833.
Alder i hver gruppe er veiledende.